Kategorie Produktw

Szukasz pomocy? Dzwo!

25 632 78 64
601 330 776
603 775 470

info@mirtrans-siedlce.pl

Regulamin

  I. OGÓLNE WARUNKI

 

Sklep internetowy, dziaajcy pod adresem www.mirtrans-siedlce.pl prowadzony jest przez firm MIRTRANS Mirosaw Wierzejski z siedzib w Siedlcach przy ul. Brzeskiej 159. Firmie nadano numer identyfikacyjny NIP 821-001-43-95 oraz REGON 005182247.

 

1. Ceny towarów znajdujce si w naszym sklepie wyraone s w zotych polskich i zawieraj podatek VAT (s cenami brutto).

 

2. Zoenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacj postanowie niniejszego Regulaminu. Uytkownik wyraa zgod na otrzymywanie od sklepu internetowego, na udostpniony przez niego adres e-mail, informacji niezbdnych dla realizacji zamówienia.

 

 3. Dokadamy wszelkich stara aby podane zdjcie i opis byy w peni prawidowe i kompletne. Niestety, nie moemy zagwarantowa, e podane dane nie zawieraj pomyek i bdów, które jednak nie mog by podstaw do ewentualnych roszcze. W razie jakichkolwiek wtpliwoci lub chci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

 

 4. Regulamin okrela zasady realizowania usug w sklepie internetowym.

 

 

  II. SKADANIE ZAMÓWIE

 

1. Osoba skadajca zamówienie, zwana dalej Kupujcym musi by osob penoletni, posiadajc zdolno do czynnoci prawnych lub Firm.

 

2. Zakup towaru nastpuje poprzez umieszczenie wybranego towaru w koszyku i poprawne wypenienia formularza zamówienia. Kade zamówienie bdzie potwierdzone elektronicznie, a w szczególnych przypadkach telefonicznie. Po poprawnym wypenieniu formularza zamówienia i ostatecznym potwierdzeniu chci zakupu, poprzez przycinicie przycisku zatwierdzajcego, zamówienie uwaa si za wice.

 

3. Zamówienia mona skada przez ca dob przez cay rok. Zamówienia zoone po godz. 12:00 w dni robocze, w soboty oraz w niedziele i wita realizowane bd najpóniej w najbliszy dzie roboczy. Czas realizacji zamówienia jest uzaleniony od dostpnoci towaru w naszym magazynie, formy patnoci oraz czasu dostarczenia przesyki.

 

4. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie, lub nieoczekiwanego wyduenia czasu koniecznego do sprowadzenia zamówionego towaru Kupujcy jest natychmiast informowany o takim fakcie i zwizanym z tym wydueniem czasu realizacji zamówienia, przy czym Kupujcy moe anulowa lub zmieni zamówienie bd jego cz.

 

5. Firma MIRTRANS zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia na kadym etapie jego realizacji, w przypadku niedostpnoci zamówionego towaru w magazynie oraz u dostawców lub w przypadkach budzcych uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin. Kupujcy zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

 

6. Koszt przesyki ponosi Kupujcy.

 

7. Do kadego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny, a na yczenie klienta faktura VAT.

 

8. Uytkownik, który dokona akceptacji rejestracji w sklepie internetowym, pod warunkiem wyraenia na to zgody, bdzie otrzymywa informacje handlowe na temat usug, produktów i ofert specjalnych wprowadzonych przez sklep internetowy.

 

 

  III. REALIZACJA ZAMÓWIE

 

1. Zakupiony towar zostanie dostarczony przez przewonika na koszt Kupujcego, o ile warunki dostawy okrelone na stronie internetowej www.mirtrans-siedlce.pl nie stanowi inaczej.

 

2. Za ewentualne uszkodzenia w czasie transportu lub utrat przesyki odpowiada firma MIRTRANS.

 

3. Dostawa towaru odbywa si pod wskazany przez klienta adres.

 

4. Paczki wysyane i dostarczane s tylko w dni robocze.

 

5. Wszystkie nadawane przesyki s ubezpieczone.

 

6. Towar dostarcza Firma DPD w formie przesyki kurierskiej, czas dostawy 24 godziny od chwili nadania.