Kategorie Produktw

Szukasz pomocy? Dzwo!

25 632 78 64
601 330 776
603 775 470

info@mirtrans-siedlce.pl

Reklamacje i zwroty

I. REKLAMACJE

 

1. Jeeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstae podczas dostawy, powinien odesa go pod adres:

 

MIRTRANS Mirosaw Wierzejski

ul. Brzeska 159

08-110 Siedlce

 

2. Nie przyjmujemy adnych przesyek odsyanych za pobraniem, klient powinien wysa towar na swój koszt.

 

3. Do wysanego towaru powinien by zaczony opis reklamowanej cechy produktu.

 

4. Do reklamowanego towaru naley doczy dokument zakupu.

 

5. Wszelkie reklamacje rozpatrywane s najpóniej w cigu 14 dni roboczych od ich wpynicia.

 

6. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, penowartociowy, a jeli bdzie to niemoliwe (na przykad z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowarto ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostpne w magazynie towary do wyboru.

 

7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprztu z winy uytkownika, wszelkie koszty wyej wymienionych procedur pokrywa Klient.

 

8. W celu uzyskania bliszych informacji na temat reklamacji prosimy o kontakt.

 

 

  II. ZWROT TOWARU

 

1. Zgodnie z Ustaw z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoci za szkod wyrzdzon przez produkt niebezpieczny" klient moe zrezygnowa z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w cigu 10 dni od daty odebrania przesyki. Jest to moliwe tylko wówczas, gdy towar nie by uywany ani nie zosta w aden sposób zniszczony. Towar musi by zwracany w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu.

 

2. Zwracany towar naley odesa, na swój koszt, razem z otrzyman wraz z nim faktur z dopiskiem „zwrot towaru”.

 

3. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. W tym celu naley poda dokadne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które maj by odesane pienidze. Zwracany towar powinien by bezpiecznie zapakowany i oznaczony widocznym miejscu.

 

4. Pienidze zostan zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta a faktura wraz z faktur korygujc zostanie odesana do klienta.

 

5. Koszt odesania towaru nie podlega zwrotowi.

 

 

  III. INFORMACJE DODATKOWE

 

1. Zmian w zamówieniach, mona dokona tylko do czasu kiedy nie zostao zrealizowane (wysane).

 

2. Uytkownik moe udostpnia swoje konto osobom trzecim wycznie na wasne ryzyko i odpowiedzialno. W razie zmian w danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym, Uytkownik niezwocznie dokona ich aktualizacji. Uytkownik moe zada usunicia swoich danych osobowych z bazy danych MIRTRANS wysyajc wiadomo email na adres: info@mirtrans-siedlce.pl lub dzwonic pod numer 25 632 78 64.

 

3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga uyte na stronie sklepu www.mirtrans-siedlce.pl nale do ich wacicieli i s uywane wycznie w celach identyfikacyjnych. Mog by one zastrzeonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiay, opisy i zdjcia prezentowane na stronach sklepu www.mirtrans-siedlce.pl uyte s w celach informacyjnych.