Kategorie Produkt體

Szukasz pomocy? Dzwo!

25 632 78 64
601 330 776
603 775 470

info@mirtrans-siedlce.pl

Polityka prywatno禼i

Dane zbierane podczas zakupów

Zanim dokonasz zakupu towaru w naszym sklepie zapytamy Ci o: Imi, Nazwisko, Adres zamieszkania, Numer telefonu, oraz dane niezb阣ne do realizacji zaówienia. Je秎i kupujesz za po秗ednictwem karty kredytowej informacje dotycz眂e karty wykorzystywane s jedynie na potrzeby bie勘cej transakcji

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane s dane dotycz眂e Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przegl眃arki, typ systemu operacyjnego, itp. Jest to potrzebne aby秏y projektuj眂 nowe, wygodne dla Ciebie funkcjonalno禼i naszego sklepu brali pod uwag w jakim systemie najcz阺ciej pracuj nasi klienci. Dodatkowo dane demograficzne uzyskane na tej podstawie pos硊勘 do wyboru lokalizacji naszego kolejnego stacjonarnego sklepu.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz si z nami

Gdy kontaktujesz si z nami za pomoc strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. mo縠sz przekaza nam swoje dane osobowe, np. imi, nazwisko, adres email, itp.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

Dane zbierane podczas rejestracji b阣 wykorzystane wy潮cznie do umo縧iwienia Tobie zalogowania si do naszego systemu, oraz pó縩iejszego wykorzystania w celu dokonania zakupów. Rejestracja nie jest obowi眤kowa je縠li chcesz dokona zakupu.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu b阣 wykorzystane w celu realizacji transakcji. Twoje dane mog w tym celu by przekazane firmie obs硊guj眂ej transakcje p砤tnicze w celu obci笨阯ia Twojej karty kredytowej. Firma ta nie b阣zie wykorzystywa tych danych w 縜dnym innym celu. Podanie tych danych jest obowi眤kowe je縠li chcesz dokona zakupu.

Je縠li zapisa砮 si na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyrazi砮 zgod na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wys砤nia Ci naszego Newslettera. Zostaniesz zapytany czy chcesz otrzymywa Newsletter podczas rejestracji.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomi阣zy Tob, a naszym serwisem b阣 wykorzystane wy潮cznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mog zosta udost阷nione pracownikom Inspektoraru zgodnie z ustaw o ochronie danych osobowych.

W jaki sposób b阣ziemy si z Tob kontaktowa?

Je縠li dokona砮 transakcji zakupu towaru, mo縠sz otrzyma od nas emaile dotycz眂e Twojej transakcji. Mo縠my równie kontaktowa si z Tob telefonicznie, je縠li b阣ziemy mieli wa縩e informacje dotycz眂e Twojej transakcji.

Je縠li zapisa砮 si na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyrazi砮 zgod na jego otrzymywanie, b阣ziesz od nas otrzymywa drog emailow nasz Newsletter.

W jaki sposób mo縠sz poinformowa nas o zmianie danych?

Po zalogowaniu si do systemu i wybraniu sekcji: Twoje konto, mo縠sz wprowadzi zmiany lub usun辨 swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i u縴wane do zalogowania si do systemu i wysy砶i Newslettera. Danych u縴tych do transakcji zakupu nie mo縩a zmieni, ani usun辨, gdy s one cz阺ci rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da si zmieni lub usun辨.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa mo縠 wykorzystywa ciasteczka, które s硊勘 identyfikacji Twojej przegl眃arki podczas korzystania z naszej strony, aby秏y wiedzieli jak stron Ci wy秝ietli. Ciasteczka nie zawieraj 縜dnych danych osobowych.

Nasze bazy danych zabezpieczone s przed wgl眃em osób trzecich.

Firma zbieraj眂a dane: MIRTRANS z siedzib w Siedlcach

W razie dodatkowych pyta dotycz眂ych ochrony prywatno禼i, prosimy o kontakt korzystaj眂 z formularza kontaktowego na stronie kontaktowej.